Người vợ xinh đẹp và anh chồng yếu xinh lý

Vào TitDam.Com nếu web bị chặn không xem được
  • #VIP
  • Zoom +
  • Light Off

Người vợ xinh đẹp và anh chồng yếu xinh lý. Nhưng chúng tôi đã ở đó vì nhau. Vào thời điểm chúng tôi vào đại học, chúng tôi phải đi những con đường riêng của mình. Mục tiêu, kế hoạch của chúng tôi đã dẫn chúng tôi đến các khu vực khác nhau của quận. Khoảng cách này với cô ấy khiến cả hai chúng tôi đều gặp khó khăn. 4 năm. Chúng tôi hầu như không gặp nhau. Nhưng như may mắn sẽ có nó. Chúng tôi có việc làm trong cùng một thị trấn kỳ dị.